Tunsberg bispedømme

Postadresse

Postboks 10 Kaldnes, 3119 Tønsberg

Besøksadresse

Rambergveien 9, 3115 Tønsberg

Kontaktinformasjon

Telefon: 33 35 43 00

Personer

  • Tunsberg bispedømmes administrasjon

    Rambergveien 9 3115 Tønsberg