Alta kirke

Alta kirke er en langkirke i tre/tømmer med et bakre galleri. Det tidligere fremskutte galleriet på begge sider av kirkerommet ble fjernet i forbindelse med ombygging ca. 1950. Kirken er i engelsk-inspirert nygotikk. Den ble bygget i 1858 etter tegninger laget av "kong Thomas" - Stephen Henry Thomas, verksdirektør for Kaafjord kopperverk 1844-1859. Kirken er oppgitt å ha om lag 200 sitteplasser i kirkerommet og 30 på galleriet.

Beliggenhet

Alta kirke ligger svært sentralt i Alta tettsted. Omkring kirken ligger Alta kirkegård. Kallsboken innfører Alta kirke med følgende ord:

"Altens kirke der er hovedkirke i Præstegjeldet, staar paa handelsstedet Bossekops Grund, af hvilken Tomt med Begravningsplads afgaves uden Betaling af daverende Eier, Enkemadam Klerk. Den blev indviet 1ste Oktbr. 1858 af Biskop Gislesen, efterat være opført af Tømmermester Evjen for Kommunens Midler, der tilveiebragtes dels ved Laan, dels ved Pligtarbeide efter Ligning."

Eiendommen er idag avgrenset av Altaveien (E6), Kirkeveien og Kirkebakken. Adgang til kirke og kirkegård skjer via forseggjorte portaler i det hvite stakittgjerdet, som omslutter eiendommen.

På eiendommen står et eldre likhus, samt et kombinert redskapshus/toaletthus, som er oppført i 1984.

Kirken har en befolkning på ca. 7.000 i sitt nærområde, men er soknekirke for ca. 13.500 mennesker.

Innredning

"Foruden de almindelige Inventariesager, nemlig Alterklæder, Kalk og Disk samt Vinkande af Sølv, døbefont af Træ med Bækken af Kobber, haves desuden 1 Lysekrone med tilhørende Lampetter af Bronse, deer er Kirken skjænket af den skotske Hertug af Roxburgh, der har forpagtet Laxefiskeriet i Alten Elv af de Brugsberettigede og pleier at opholde sig her hver Sommer med et Paar Ledsagere et Paar Maaneder." (Fra Kallsboken)

Døpefonten er utført i tre med sølv dåpsfat. Det ovenfor nevnte "Bækken i kobber" kom bort i forbindelse med krigen.

Altertavlen fra 1913 fremstiller "Pietá" - Kristus tas ned av korset. Bildet er laget av Conrad Valeur og gitt av en “kvindeforening”.

Kirkesølvet består av Kalk, en forsølvet Skje, Patén fra 1946, Oblateske m/ kors i lokket, fra 1984, Vinmugge , med inskr. "Fra Altens kvinder 1866 e. Chr.", Dåpsmugge, fra 1946, Dåpsfat, fra 1946 og 2 blomstervaser med inskripsjon "ALTA KIRKE Gave fra Kristian Helstrøm."

Alterlysestaker: 2 store og 6 små lysestaker i messing/bronse

Prekestolen ble kortet med ca. 1 m i høyden i forbindelse med ombyggingen ca. 1950.

Lesepulten er laget i stil med det øvrige inventar og gitt av Yrkesskolen

Orgelets historie

Tre orgler er kjent :

1. "Kirken fik Pintsedag 1880 indviet et fra Bergen inkjøbt, brugt orgelharmonium".

2. I 1904 ble det anskaffet et nytt Jørgensen orgel etter initiativ av frk. Julie Nielsen (senere fru handelsmann Kjeldsberg), kirkens senere organist i flere år. Orgelet finnes fortsatt i kirken, og det har vært forsøkt å skaffe midler til å få det restaurert.

3. I 1978 fikk kirken nytt orgel, levert av Grønlund orgelbyggeri. Dette orgelet er mekanisk med en manual og pedal, sju stemmer og delt register.

Et piano av merket Hellas er innkjøpt av Alta Ten Sing. Det ble senere overtatt av Alta menighet for gaver fra Altas to banker.

Kirkebyggets historie

"Alta kirke ble forferdelig ramponert av tyskerne før og under evakueringen høsten 1944. Samtlige benker var brent, orgelet temmelig ødelagt. Vindusrutene var knust, el.installasjonen var defekt, osv. I desember 1945 ble 24 provisoriske benker laget. Ovnsrørene ble istandsatt, vinduene pappkledt. Kirken ble tatt i bruk julaften 1945 for første gang siden krigen." Det hadde imidlertid allerede Olsokdag 1945 vært holdt "en underlig gudstjeneste ved biskop Krohn-Hansen, med en menighet av bare mannfolk, en kirke med gapende vinduer, skitten og fæl, ingen benker, - men en stemningsom vi vel vanskelig kan forestille oss".

I årene 1946 - 48 gjennomgikk kirken restaurering i forbindelse med istandsetting etter krigens herjinger. Arbeidet ble ledet av arkitekt Kirsten Sjøgren-Erichsen. Det blå taket i lasur, som voksne altafolk idag minnes fra barndommens kirke, ble lagt i forbindelse med dette arbeidet.

I 1968 fikk Alta kirke installert elektrisk varme, som ble montert av Yrkesskolen.

Det var brann i kirken 27. jan 1977 etter vanntining med blåselampe. Bjelker og gulvbord ble sterkt skadd og dette medførte at det etter brannen ble foretatt en omfattende restaurering. Det ble lagt nye gulvdragere og ved samme anledning ble fargesettingen ført så nær tilbake til det opprinnelige, som man kunne finne fram til. Første gudstjeneste etter restaureringen var julaften 1977. Viktig var også at ved restaureringen i 1977 ble kirken isolert.

Et separat toaletthus, kombinert med redskapshus for kirkegården, ble bygget på eiendommen i 1984.

Kirken fikk høyttaleranlegg og opplegg for teleslynge i 1985 og trådløst mikrofonopplegg i 1991, senest fornyet i 2001. Nødlysanlegg ble montert i 2003, etter pålegg fra brannvesenet.

 

Ta kontakt med kirkekontoret på telefon 78 44 42 70 for mer informasjon.

 

Kontaktinformasjon for Alta kirkelige fellesråd

Alta kirkekontor ligger i underetasjen på Nordlyskatedralen Alta kirke.

Kontoradresse: 

Markedsgata 30

9510 Alta

 

Postadresse:

Postboks 1172

9504 Alta

E-post: kirken@alta.kirken.no

Tlf: 78 44 42 70

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"