Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kåfjord kirke

Kåfjord kirke ble bygget i 1836-1837 som langkirke med bakre orgelgalleri og sidegallerier langs langvegger. Bygget i tømmer og bordkledd utvendig og malt grå i 1838. Kirken ble vigslet 10. september 1837 av biskop Kjerschow, og er Altas eldste kirke. Kirken er oppgitt å ha om lag 330 sitteplasser i kirkerommet og opp mot 200 på galleriet.

Beliggenhet

Kåfjord kirke ligger øst for E 6 på en høyde like ved veien. Adkomst fra E6.

Kirkebygget

beskrives som utført i engelsk preget nygotikk, en av de tidlige med nygotisk vindusutforming. "Et utslag av den engelske nasjons konservativ kirkelig religiøse ånd". Karakteristisk er pilastrene som bærer galleriet, de høye dørene inn til de fremre benker, trolig for verksledelsen, en verdifull lysekrone i messing og enkle lysholdere i hver benkegavel, korutformingen med dør til de to sakristier på hver side og prekestolens plassering midt over alteret.
Arkitekt er ukjent, Det påstås at kirken er tegnet av samme Stephen Thomas, som har levert tegninger til Alta kirke. Men dagsregister til Talvik oppgir "Tegning til kirken blev antagelig givet af daværende verksbestyrer Crowe". I den kgl. res. 18.okt.1828, som går forut for byggingen, nevnes to tegningssett. Det ene utført av arkitekt Hans Ditlev Linstow (arkitekt også for H M Kongens slott i Oslo) som typetegning for departementet til hjelp for "kirke-eiere, som uden architects hjelp ville opføre kirker hensigtsmæssigen og med oeconomie". 
Alternativt kunne kirken oppføres “efter en af Finmarkens amtsdirection approberet tegning..."
Om Kåfjord kirke sammenholdes med andre kirker tegnet av H.D. Linstow, så er påvirkningen fra hans utkast ganske fremtredende. Hans tegning kan ha ligget til grunn for tegninger utført lokalt ved verket.

Innredning

Altertavle er lovens to tavler på hver sin side av prekestolen, som er oppe på veggen over alteret. Midt på alteret står et enkelt forgylt kors. Prekestolen er kledt i stoff, og under prekestolen henger modell av ei eikenøtt, symbol for ordet som sås i jorden og vokser til et stort tre.
 
Kirkesølvet består av kalk, én av nyere dato og en eldre kalk av ukjent opprinnelse, patén, vinmugge, begeroppsats, beregnet på ombæring av ferdig ifylte særkalker.
Alterlysestaker er to store og to små i messing, anskaffet for kommunens regning i 1928. 

Orgel  

"På begynnelsen av 1920-tallet ble det innkjøpt et nytt orgel til kirka fra Tyskland. Pga. inflasjonen i Tyskland fikk man det svært billig." Det ble i 1970 anskaffet nytt orgel, levert av Jørgensen orgelfabrikk. Orgelet har mekanisk overføring, 8 stemmer, 2 manualer og pedal.
 
Døpefonten er i tre med porselen dåpsfat, fra 1854. Over døpefonten ligger en hvit duk, brodert av Anny Haugen i 1981. Den nye Altabunaden har hentet inspirasjon fra porselensfatet i denne døpefonten til broderiet!
 
Alterduken er sydd av Kåfjord husmorskole, sannsynligvis rundt 1930.
 
Lesepulten er laget av Yrkesskolen i Alta.
 
2 Kirkeklokker, én med tekst:
"Kaafjord Kirkes Eiendom skjenket af Kaafjord indbyggere, Konsul Persson og Sulitelma Aktiebolag. Baklandets Støberi & Mek. Værksted, Trondhjem 1908". Den andre kirkeklokken er fra Harstad Mek. Verksted 1904.
 
Lysekrone i messing og seks lampetter med glasskjermer i liknende stil.
 
Brudestoler, 2 stk.  ble gitt av Alta kommune ved 150-årsjubileet, mens forloverstoler er gitt av Einar Skog.

Kirkebyggets historie

Kåfjord kirkes tilblivelse og tidlige historie er nært knyttet til driften av koppergruvene. Da verket ble innstilt, gikk kirken også inn i forfall.
I 1896 ble gruvedrift igangsatt igjen av svenske interessenter, og kirken ble malt innvendig i blått og gult!  De lysere tider for kirken medførte bl.a. at de ansatte ved kopperverket vedtok "å betale 1/2% av lønna til reparasjon av kirka, og konsul Persson gav det som manglet for å få kirketaket reparert og kirka malt utvendig." 

I 1908 ble det foretatt en større reparasjon med nye syllstokker. I 1909 må konfirmasjon avvikles tidligere enn vanlig, fordi "Kaafjord verk skal indstille.."
Samme år fikk biskopen brev fra lærer Mardal på Elvebakken, som hadde begynt å se for seg en kirke på Elvebakken. Han skriver: "At flytte Kaafjords kirke hit (naar verket er nedlagt og utlændinger eier hver tomme jord, blir der yderst faa folk i Kaafjord) - vilde være det greieste".

Ved visitasen i 1927 var det klart at kirken i høy grad trengte en reparasjon. Prest og menighetsråd fremholdt at det var nødvendig å bevilge penger, "men på grun av de pinaktige tider som blev værre fra år til år, blev der lite bevilget." Fra 1930 og framover opplever kirken en meget spennende restaurering. Sogneprest Bogerud og biskop Berggrav gikk så inn for en privat innsamling, og Bogerud begynte “tiggergangen” i Oslo.....
“Den første som opsøktes var H.M. Kong Haakon der ga audiens og senere tilstillet mig 1000 Kr. Dette var jo den aller beste støtte for saken og uten tvil bevirket at det var mulig i løpet av vel 1/2 år å reise ca. 10000 Kr. til det edle formål.
I mai 1933 mente vi å ha så mange penger at vi vovet å gå i gang for å få rettet på det allerværste. Den hele reparasjon kom på 12397,90 kr. inklusive rep. av begge ovner. ...  Ved dette arbeide vant også kirkegården meget i utseende, ..."

I 1967 ble kirka stengt, for ovner og piper var fyrt i stykker. Menighetsrådet, under ledelse av Rolf Ballo, tok opp arbeidet for en ny restaurering. En komité bestående av lærer Randolf Knotten, kommune-tekniker Arne Myklevoll (formann) og Einar Dølør (sekretær) ledet en omfattende restaurering i 1968-70, denne gangen under riksantikvarens tilsyn. Som faglig ansvarlig for fargevalg og maling ble tilkalt kunstmaler og kirkerestauratør Oscar Bodøgaard. Hans arbeid gjorde det mulig å komme meget nær den opprinnelige fargesettingen i kirka.

Kirken fikk nytt orgel 27. desember 1970. Denne hendingen markerte på mange måter avslutningen av et meget omfattende og dyptgripende restaureringsarbeid. Menighetsbladet skrev da:
"Det nye orgelet til Kåfjord er nå kommet og vil bli montert i de nærmeste dager. Det er en stor glede at Kåfjord kirke dermed er full-restaurert.”

Noen sentrale personer må nevnes særlig

I 1898 kom Laurits Heitmann til Kåfjord som handelsstyrer for verket. Han var mangeårig kirkeverge og var sogneprest Bogeruds nære støtte i restaureringsarbeidet i mellomkrigstiden. Han tok fatt på reparasjonen av det gamle kirkeorgelet, som ikke hadde gitt  lyd fra seg på 30 år. Han fikk det i stand, skriver senere sogneprest Henry Slotten, og da løste han "bundne toner, ikke bare i det gamle orgel, men i hele menigheten".
Heitmann var organist i Kåfjord kirke fram til 1937. Da overtok sønnen Alf stafettpinnen, og han var organist i Kåfjord fram til 1963. Det var Alf som reparerte orgelet etter krigens herjinger.
Videre må nevnes kirketjenerparet i de senere år, Ranveig og Arne Pedersen, som har nedlagt mange timer på å bringe miljøet omkring kirka i stand. De har blottlagt overgrodde gravstøtter og de viderefører tradisjonene med bruk av levende lys ved de store høytider.
Kåfjord kirkegård er også preget av historiske begivenheter. Her er ærverdige gravminner over familiemedlemmer til Kopperverkets engelske ledelse på 1800-tallet, graven til handelsmann Ruth (som ble drept under Kautokeino-opprøret i 1852) og gravene til de to samene som i 1854 ble henrettet for sin deltakelse i det samme opprøret.  Videre ble det i 2003 reist et minnesmerke over de britiske ubåt-mannskapene som falt under angret på Tirpitz, og i 2004 ble det reist et minnesmerke over rallarfamilien.

Kontaktinformasjon for Alta kirkelige fellesråd

Alta kirkekontor ligger i underetasjen på Nordlyskatedralen Alta kirke.

Kontoradresse: 

Markedsgata 30

9510 Alta

 

Postadresse:

Postboks 1172

9504 Alta

E-post: kirken@alta.kirken.no

Tlf: 78 44 42 70

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"