Sorg og omsorg

Sorg er en naturlig, sunn og nødvendig reaksjon når noen vi er glad i dør. Sorg er ikke sykdom. Sorg tar tid. Derfor er det viktig at hver enkelt får den tid og støtte som trengs til å arbeide seg gjennom sorgen

Det er naturlig ved dødsfall å oppleve: 
- Behov for å slippe sorgen ut og sette ord på følelsene og tankene
- Behov for støtte av andre i tillegg til venner og familie
- Behov for å snakke om den som er død og det som har skjedd
- Behov for å snakke om barns reaksjoner og hvordan en kan hjelpe barn som sørger
- Behov for hjelp til å tenke fremover

Kanskje du kjenner deg igjen i moe av dette, enten det er kort eller lang tid siden du mistet en som stod deg nær.

Mange har funnet hjelp og støtte ved å delta i samtalegrupper for sørgende eller ved å snakke med en som har tid til å lytte. 

"Sorg og omsorg" er en tjeneste for mennesker i sorg, som utføres av noen frivillige i Alta menighet. Vi har alle taushetsplikt og tilbyr:
- Sorggrupper for voksne, barn eller ungdom.
- Individuell kontakt i form av samtale eller hjemmebesøk. 

Gruppene møtes to torsdager i måneden kl. 19.30 - 21.30 og er helt gratis!

Vi ønsker å starte opp en ny gruppe for voksne rett over påske, altså torsdag 12. april. Om du har et ønske om å være med i en gruppe kan du ta kontakt med: 

Leder for "Sorg og omsorg"
Alice Wallin: 415 13 094

eller medarbeider
Ann Karin K. Hansen 984 38 469

Kontaktinformasjon for Alta kirkelige fellesråd

Alta kirkekontor ligger i Nordlyskatedralen Alta kirke.

Kontoradresse: 

Markedsgata 30

9510 Alta

 

Postadresse:

Postboks 1172

9504 Alta

E-post: kirken@alta.kirken.no