Gravferd i kirken

Å miste en man står nær, kan være tungt å ta inn over seg. Mange kjenner seg hjulpet av, og finner ro i de kjente rammene av en kirkelig gravferdsseremoni.

I en kirkelig gravferd legges det til rette for en god avskjed. Minneord, lystenning, skriftlesning, vakker musikk og bønner gir håp og gjør seremonien til en betydningsfull markering for familie og venner. Sammen overlater vi den avdøde i Guds hender.

I Bergen kommune er det Bergen kirkelige fellesråd som har ansvar for gravplassforvaltningen. Gravplassmyndigheten i Bergen forvalter dette ansvaret og betjener alle innbyggerne, uavhengig av tros- og livssynstilknytning. Har du spørsmål omkring gravferd i kirken, ta kontakt med Kirketorget: tlf 55 59 32 10.