Gravferd

Mange følelser og oppgaver dukker opp i møte med dødsfall og gravferd. De nærmeste pårørende må i løpet av kort tid ta valg om seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Ønsker du informasjon om gravferd i regi av den norske kirke i Bergen finnes mer informasjon under lenken «Gravferd i kirken» I Bergen kommune er det Bergen kirkelige fellesråd som har ansvar for gravplassforvaltningen på vegne av alle innbyggerne. Gravplassmyndigheten i Bergen forvalter dette ansvaret, og betjener alle byens innbyggere uavhengig av tros- og livssynstilknytning. Gravplassmyndigheten i Bergen yter service, informasjon og veiledning i forbindelse med det praktiske og administrative knyttet til gravferder, graver, livssynsnøytrale seremonirom og kremasjon. Mer informasjon finner du under lenken «Gravplassmyndigheten i Bergen». Her får du også generell informasjon om gravplassene i Bergen.