Om oss

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er BKF speiler Guds himmel i jordnært liv. Våre verdier er å være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en synlig og relevant kirke. BKF er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen, med kirkevergen som daglig leder.