Utleie av lokaler

Behov for å leie lokaler i nærmiljøet?

Torgstuen.utleie.jpg

Åsane kirke kan tilby lokaler i forskjellige størrelser og til forskjellige behov.

Leie av lokaler i Åsane kirke til mange formål:
- Dåpsselskap
- Konfirmasjonsselskap
- Fødselsdager
- Minnesamvær
- Møter og kurs eller annen sammenkomst

Fredelige omgivelser og et alkoholfritt, røykfritt miljø.

Leiepriser:
Torgstuen plass til ca. 120 personer: 2500 kr
Minnesamvær i Torgstuen: 3000 kr
Kirkestuen plass til ca. 40 personer: 2000 kr
Ungdomssal A til ca. 20 personer: 1500 kr

Prisene for leie av lokale er inkludert kjøkken med utstyr.

Torgstuen.kjøkken.jpg  Kirkestuen.kjøkken.jpg

Prosjektor og lydanlegg er tilgjengelig i noen av lokalene.

Tillegg på kr. 500 dersom man ønsker å pynte/rigge kvelden før, fra kl. 18 - 22.

Man vasker og rydder etter seg.

Ved faste utleieordninger som strekker seg over lengre tidsrom blir leieprisen fastsatt etter spesiell avtale mellom partene.

Utleie av kirkerommet til konsert, ta kontakt med menighetskontoret på telefon eller e-post.

Kirkestuen1.jpg Kirkestuen2.jpg

For spørsmål om utleie ta kontakt med Åsane menighetskontor e-post: asane.menighet.bergen@kirken.no tlf: 55 36 22 50 eller med Joana Vaitke/Vertskap på e-post: jv694@kirken.no

Kontakt