Dåp

Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus. Mange blir døpt som barn, men vi opplever også at mange blir døpt før konfirmasjon og noen blir døpt i voksen alder

I dåpen blir vi mennesker på en konkret og synlig måte omsluttet av Guds kjærlighet. Dåpens vann blir til en nådens kilde vi kan øse av gjennom hele livet. Når barn blir døpt lover foreldre og faddere sammen med menigheten å oppdra barnet til den kristne forsakelse og tro. Når ungdom og voksne blir døpt blir vi utfordret til å leve livet med den kristne tro som fundament. Vi blir en del av Guds verdensvide kirke,  og medlem av Den norske kirke.  Hjertelig velkommen til i dåp i Søreide! Om registrering av dåp: Vi anbefaler at dere blir døpt den menigheten der dere bor. Ønsker dere å døpe barnet i en kirke som ligger utenfor Bergen kommune, må dere ta kontakt med den menigheten der dere ønsker å døpe barnet i, deretter tar dere kontakt med Kirketorget, på tlf 55 59 32 10 for å avtale dåpssamtale med en menighet i Bergen.

Barn som døpes kommer til å få invitasjon til å ta del i menighetens lokale trosopplæringstilbud. -Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og være fylt 15 år. I Søreide er det dåp de aller fleste søndager en del av gudstjenesten. På grunn av corona har vi begrenset antall dåp i hver gudstjeneste. Er det mange som ønsker samme dato arrangeres egen dåpsgudstjeneste samme dag kl 13:00.  Nedenfor finner du påmeldingsskjema til dåp, mer informasjon om dåpshandlingen, praktiske forberedelser og det å være fadder. Har du praktiske spørsmål om dåp i kirken i Bergen, kontakt Kirketorget som organiserer det administrative i forbindelse med dåp, tlf: 55 59 32 10. Har du spørsmål om dåp i Søreide kirke, ta kontakt med vårt menighetskontor på tlf 55 59 71 00, eller send oss en mail. Se kontaktinfo nederst i saken. Se ellers info på Bergen Kirkelige Fellesråd sine sider: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Bergen/dap/