Dåp

Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født, men den er også noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Mange følelser fyller oss når vi står med et lite barn i armene våre. Vi kjenner på glede, undring og takk. Dåp er en gammel tradisjon i landet vårt. Når du døper barnet ditt legger du det i Guds beskyttende hender. Det blir Guds barn og medlem av Den norske kirke. Hjertelig velkommen til i dåp i Søreide! Om registrering av dåp: -Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten der dere bor. Her vil barnet i årene som kommer få invitasjon om å ta del i menighetens lokale trosopplæringstilbud.

-Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og være fylt 15 år. I Søreide er det dåp de aller fleste søndager en del av gudstjenesten. Nedenfor finner du påmeldingsskjema til dåp, mer informasjon om dåpshandlingen, praktiske forberedelser og det å være fadder. Har du praktiske spørsmål om dåp i kirken i Bergen, kontakt Kirketorget som organiserer det administrative i forbindelse med dåp, tlf: 55 59 32 10. Har du spørsmål om dåp i Søreide kirke, ta kontakt med vårt menighetskontor på tlf 55 59 71 00, eller send oss en mail. Se kontaktinfo nederst i saken.