Vigsel i kirken

Bryllup er en viktig begivenhet. Det en merkedag for familie og venner, og for de to som gifter seg er det en dypt personlig handling. To mennesker med felles visjoner og mål for livet står i sentrum denne dagen. Men de står ikke alene.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to personer hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

 

De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken.

Det er mange som ønsker å legge den store dagen til en av kirkene i Bergen domkirke menighet; Domkirken, Johanneskirken, Mariakirken eller Nykirken.

Mer informasjon om vielse i en av våre kirker og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.