Om oss

Velkommen til Bergen domkirke menighet - et hjem med mange rom i Bergen sentrum. I kirkene våre, og på de mange stedene hvor vi møtes, finnes rom for tro, fellesskap og kultur. Nettsidene forteller mer om disse møtestedene. I Bergen domkirke menighet vil du møte en åpen og tjenende folkekirke som deler Bjørgvin bispedømme sin visjon: Sammen vil vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge menigheten og fremme rettferdighet.