Diakoni og omsorg

Vi ønsker å være en åpen og romslig arena for alle, og vi vil støtte og vise omsorg for mennesker som lider, og kjempe for fred, forsoning og rettferdighet.

Det handler om å være tilstede hos og for mennesker som på ulike måter ønsker fellesskap og nærvær. Dette gjør vi gjennom ulike tiltak og aktiviteter.

Disse knytter seg til omsorg, felleskap, internasjonal solidaritet og miljø. Vi fremmer alternativer til forbrukersamfunnets idealer og livsstil, både lokalt og i et internasjonalt perspektiv.