Konfirmant

Å være konfirmant i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Du er velkommen uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.

Konfirmasjon har lange tradisjoner i landet vårt. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Dåp og konfirmasjon hører sammen. Dåpen gir oss en plass i Guds familie, og vi tegnes med korsets tegn for å høre Jesus til. Den døpte trenger opplæring og erfaringer for å lære Gud å kjenne. Konfirmanttiden er den mest omfattende trosopplæringen i menigheten som tar sikte på å gi tenåringer et skikkelig grunnlag for å ta sitt eget valg.

Konfirmasjonen er en bekreftelse av Guds løfter i dåpen og gir samtidig tenåringene muligheten til å bekrefte sitt ønske om å høre Jesus til. Alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke, men å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten. Den norske kirke anerkjenner enhver kristen dåp utført i et annet kristent kirkesamfunn. Det er fullt mulig å bli døpt som tenåring.

Oppstart høsten 2019: Tirsdag 20. august kl 13:35 i Åmot kirke for de som går på SMU! Onsdag 21. august kl 14:45 på Vikersund menighetssenter for de som går på NMU!

Sitat

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Jeremia 29,11