MENY

MEST BRUKTE:
Kalender
Kontakt oss
Gudstjenester
Barn og unge
Nyheter

A
Ansatte
Administrasjonsutvalget

B
Babysang
Barn og unge
Barnegospel
Barseltrim
Begravelse
Bryllup
Bygningsutvalget, Modum menighet
Bønnegruppe

D
Dagsretreat
Diakoni og omsorg
Diakoniutvalget
Dåp

F
Faddere ved dåp
Familiespeider'n
4 i kirka
Formiddagstreff på Vikersund menighetssenter
Fri i kirka
Førsteklasses

G
Givertjeneste til menigheten
Gravferd
Gravplass
Gripekors
Grønn menighet
Gudstjenester
Gulsrud kirke

H
Heggen gospel
Heggen kirke
Historieutvalget i menigheten
Holy Robic senior, Åmot kirke
Hyggestund i Åmot kirke
Hyggetreff på Holemoen 

I
Innmelding
Internasjonal lørdag

K
Kalender
Kirkegårder
Kirkene i Modum
Kirkemusikk
Konfirmasjon
Kontakt oss
Kor
KRIK

L
Langtidsplaner
Lys Våken
Ledertrening for ungdom

M
Medlemskap i kirken
Menighetsbladet
Misjon
Modum Soul Children
Myldregudstjeneste

N
Nyheter
Nykirke kirke

P
Priser

R
Rud kirke
Rullatormila

S
Sammen i bønn for Modum
Snakke med noen?
Snarum kirke
Sorggrupper/delegrupper
Speideren
Stille time
Søndagsskolen

T
Tro og Lys
Trosopplæring i Modum
Tårnagenter

U
Ungdom
Utleie
Utmelding

V
Vestre Spone kirke
Vikersund menighetssenter
Voksne

Å
Åmot kirke
Åmot barnegospel
Åpne dører i Snarum kirke

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702