Velkommen til Kirken i Sel

Menighetene i Sel ønsker å skape et møte mellom folk og det hellige, og mellom tradisjon og samtid. For de fleste mennesker er kirken nærværende i livets forskjellige faser. Vi ønsker å hjelpe mennesker å leve, ved å formidle tro, håp, og kjærlighet. Hvert år er vi i kontakt og berøring med mange mennesker gjennom kirkens ritualer, konserter og andre arrangementer.

Mer himmel på jord

Den norske kirke i Sel vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende.

Hellige rom for alminnelige liv

Kirka i Sel vil

  • Formidle livets og kjærlighetens Gud og utfordre til handling
  • Gi verdighet og håp gjennom evangeliet om Jesus Kristus
  • Være til stede der mennesker er

 BEGEISTRING – MOT – RAUSHET – HANDLING – LAGÅND