Barnekor for hele Sør-Aurdal

Barnekoret drives av Kantor Anders og en frivillig medhjelper. Koret er åpent for alle barn opp til 12 år som er bosatt i Sør-Aurdal, øvelsene foregår i Begnadalen kirke, mellom kl. 1800-1900

Barnekoret har øvelser hver høst og hver vår etter følgende plan:
Høstøvelsene starter etter høstferien og med fremføring i adventsgudstjensten hver 1. advent.
Vårøvelsene starter i februar og monner ut i en fremføring 2. påskedag.
Begge disse konsertene foregår i Begnadalen kirke.

Dersom koret får forespørsel om opptredener andre steder i løpet av sesongen stiller de gjerne opp så lenge de har mannskap.

Minikorvetten er med oss 2 ganger denne våren - da har vi andakt sammen. 

Vinteren 2018 møtes vi etter følgende plan:
Tirsdag 06/2
Tirsdag 13/2 - med minikorvetten
Tirsdag 20/2
Tirsdag 06/3
Tirsdag 13/3 - med minikorvetten
Tirsdag 20/3
Mandag 02/4 - 2. påskedag, opptreden i Begnadalen kirke

Kontaktinformasjon for Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Tingvollbakkin 9. 
Kirkekontoret ligger i u-etasjen på kommunehuset i Bagn.

Postadresse:
Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN

E-post:post.sor-aurdal@kirken.no.
Telefon: 61348580 
Telefon- og besøkstid: 
Alle hverdager kl. 09-15