Barnekor for hele Sør-Aurdal

Barnekoret drives av Kantor Anders og en frivillig medhjelper. Koret er åpent for alle barn opp til 12 år som er bosatt i Sør-Aurdal, øvelsene foregår i Begnadalen kirke, mellom kl. 1630-1830

Barnekoret har øvelser hver høst og hver vår etter følgende plan:
Høstøvelsene starter etter høstferien og med fremføring i adventsgudstjensten hver 1. advent.
Vårøvelsene starter i februar og monner ut i en fremføring 2. påskedag.
Begge disse konsertene foregår i Begnadalen kirke.

Dersom koret f¨år forespørsel om opptredener andre steder i løpet av sesongen stiller de gjerne opp så lenge de har mannskap.

Vi starter opp med å spises mat sammen med minikorvetten og har en felles andakt før vi går løs på korøvelser.

Høst 2017 møtes vi etter følgende plan:
17. oktober
31. oktober
14. november
28. november
Fremføring 3. desember kl. 1100 i Begnadalen kirke.

Kontaktinformasjon for Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Tingvollbakkin 9. 
Kirkekontoret ligger i u-etasjen på kommunehuset i Bagn.

Postadresse:
Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN

E-post:post.sor-aurdal@kirken.no.
Telefon: 61348580 
Telefon- og besøkstid: 
Alle hverdager kl. 09-15