Samtale, sorgstøtte og besøkstjeneste

Prester og diakon tilbyr samtale og/eller sjelesorg hvis du ønsker det. Ta kontakt for å lage en avtale!

Hjelp gjennom sorgen
Kirken kan gi deg hjelp gjennom sorgen. Ønsker du informasjon om vanlige sorgreaksjoner, og om Mjøndalen menighets tilbud til sørgende? Les nedenfor på denne siden om sorg og sorgreaksjoner. Her gir vi informasjon om:
Vanlige sorgreaksjoner
Tilbud om samtaler
Tilbud om å bli med i en sorggruppe

Den første tiden...
Tiden etter at du har mistet en av dine aller nærmeste, vil som oftest være tung og vanskelig. Opplevelser og følelser kan ligge som et sorgtungt svøp. Iblant føler en seg rett og slett bare tom. Sinnsstemningen kan også være omskiftelig. Stabiliteten i hverdagen og din indre trygghet stillest gjerne på de hardeste prøver. Tapet kan iverksette reaksjoner som frykt, sinne og smerte.

Alminnelige sorgreaksjoner…
De umiddelbare reaksjonene etter at det første sjokket har lagt seg, kan ytre seg på mange måter. En del sliter med søvnproblemer. Ikke sjelden ser vi en generell mangel på appetitt, med dårlig matlyst eller trøstespising. Tretthet og tap av naturlig livskvalitet er ikke uvanlig. Heller ikke det omvendte. Enkelte kan sogar arbeide hardere enn noen gang. Noen finner seg spesielt rastløse, andre følsomme og nærtakende.Både kroppslig sykdom og psykiske plager kan forsterkes eller oppstå. Smertetilstander, hukommelsesforandringer og konsentrasjonsvansker er heller ikke fremmede erfaringer for personer med sterk sorg. En del vil kunne rase i sterkt sinne mot naturen, skjebnen eller Gud. Mange vil også få tilbakevendende tanker om viktige tinge en skulle få sagt eller gjort. Ofte vil dette også dreie seg om hva en så veldig gjerne ville sagt eller gjort annerledes. Da nærmer vi oss skyldfølelsen, som heller ikke er noen fremmed fugl i sorglandskapet.

Døden er spesiell…
Til forskjell fra andre opplevelser er døden spesiell. Ingen har noen virkelig egenopplevde erfaringer i så måte. Kanskje nettopp derfor blir, denne livets siste fase, en slik utfordring for oss mennesker. Døden er også individuell. Den kan komme som lyn fra klar himmel, eller den kan følge et mer eller mindre forventet forløp. Man kan være vitne til ulike grader av smerte og alvorlig sykdom.

Sorg er ingen sykdom
Reaksjonene hos deg som sitter tilbake, vil også være individuelle og preget av egne opplevelser. Allikevel vil sorgen også ha flere likhetstrekk. Sorg er ingen sykdom, men en nødvendig og naturlig reaksjonen når vi mister noen som har stått oss nær. På mange måter må vi finne vår vei gjennom et nytt og fremmed landskap. Vi må leve videre, men ikke nødvendigvis akkurat som før.

Samtale en god hjelp…
Det er her vi vil komme med et tilbud til deg som nå leser dette. Erfaringsmessig vet vi at de aller fleste vil ha nytte av noen å snakke med. Ikke så rent få opplever etter en tid frykt for å trette ut sin naturlige omgangskrets, som kanskje har nok med sitt. Man ønsker ikke å legge noen til byrde. Heller ikke alle er så heldige å ha så mange nære og fortrolige venner eller slektninger. Vi ønsker å tilby deg noen å snakke videre med. Ikke etter en fastlagt oppskrift eller i en belærende tone. Først og fremst vil vi forsøke å lytte og forstå akkurat din situasjon. Du kan komme til samtale en eller flere ganger.Du kan også spørre om hjemmebesøk, dersom du ønsker det. Ikke minst har det vist seg nyttig for manges vedkommende, å ta del i gruppesamtaler med andre medmennesker i noenlunde samme situasjon.Gruppen har som siktemål å representere et fristed. Her kan du kjenne på din egen smerte samtidig som du i en viss utstrekning blir kjent med andre menneskers sorg og tanker. Mye vil du kjenne igjen og noe vil være fremmes.

Sorggruppe, et nyttig fellesskap!
Ettersom en blir bedre kjent med hverandre og gruppen utvikler gjensidig trygghet, vil du gjennom det å dele egne og andres erfaring, kunne styrkes gjennom det videre sorgarbeidet.Målet vil ikke være å riste sorgen av seg en gang for alle, men å gjenvinne egne krefter slik at du kan møte hverdagens krav.

Hva er en sorggruppe?
En sorggruppe er et fellesskap på omtrent 5 – 8 personer. Disse pleier å møtes hver
3. eller 4. uke det første halve året, deretter etter avtale. Gruppen fungerer så lenge deltakerne selv ønsker. Det dannes ulike grupper for de som har mistet barn, ungdom, ektefelle, søsken eller foreldre som et resultat av sykdom, ulykker eller selvmord.

En sorggruppe kan ha to ledere. Disse er ikke profesjonelle behandlere, men medmennesker som vet en del om sorg i sin alminnelighet. Det dreier seg altså ikke om gruppeterapi, men en samtalegruppe. Alle deltakerne har taushetsplikt.Du bestemmer selv hva du vil snakke åpent om og hva du velger å holde for deg selv.

Hvem står bak?
Sorggruppene er organisert gjennom soknediakonen i Mjøndalen menighet.
Gruppene er et tilbud til alle uansett livssyn.

For mer info: ring eller send en e-post til vår diakon Knut Johan Finquist (se kontaktinfo helt nederst på denne siden).

I sorgens rom
er gode minner dyre edelstener.
Livets skjulte formue
åpenbart av savn og lengsel.
I Guds hender er vårt håp.
Et håp om en ny soloppgang
etter solefall.

I sorgens rom
er tårer som perler av rav.
En oppspart følelsesreserve
som tas ut med renter.
I Guds hender er våre dager
og håpet om ny
forening i Guds himmel.
Helge Gutuen

Kirkens SOS
Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Hos Kirkens SOS er det alltid noen som tar i mot samtaler - hver dag, både dag og natt.

Kirkens SOS nås på tlf. 22 40 00 40 og på www.kirkens-sos.no.

 

 

Kontaktinformasjon for Mjøndalen menighet

Mjøndalen kirke ligger i Vikveien 1, 3050 Mjøndalen.

Post- og besøksadresse:
Vikveien 1, 3050 Mjøndalen

Konto: 2220.31.04484
Vipps: #13986 - MJØNDALEN SOKN

Org.nr: 976 990 226

Epost: post.drammen@kirken.no

Telefonnummer: 32 98 91 00

Felleskontor for Den norske kirke i Drammen:
Albums gate 8
3016 Drammen
Telefon- og besøkstid:
man-fre kl. 09.00-15.00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"