Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Drøbak kirke

Arrangør:

Gudtjeneste med dåp og nattverd. Camilla Kofoed-Steen er prest og er Arild Heggelund er organist.

Dagens takkeoffer går til Kristent Arbeid blant Blinde og Svaksynte les mer om deres arbeid her. 

Prekenteskt: Joh 14, 1-4