Ledige stillinger

Vil du jobbe i kirken i Fredrikstad?

Det er ledig fast 100% stilling som kateket i Kråkerøy menighet             

Kråkerøy menighet har ca. 9300 innbyggere. Sentralt plassert på øya ligger kirke og nytt menighetssenter. Det er tre barneskoler og en ungdomsskole på øya. Staben består av  sokneprest, kapellan, kateket, kirketjener, kantor og daglig leder. Menigheten har god oppslutning om trosopplæringstiltakene.

Mer info om Kråkerøy menighet finner du her.

Arbeidsoppgaver

  • Kateketen er menighetens undervisningsleder med ansvar for konfirmantundervisningen i samarbeid med prestene, og menighetens trosopplæring i samarbeid med menighetspedagog.
  • Delta i ledertrening for ungdom felles for menighetene i Fredrikstad.
  • Administrere og følge opp samarbeid skole/kirke.
  • Noe gudstjenestearbeid i forbindelse med trosopplæring og konfirmantarbeid.
  • Oppgaver forøvrig etter "Tjenesteordning for kateketer".

Mer informasjon og søknad via lenken nedenfor. Søknadsfrist: 12.11.2017.