Ledige stillinger

Vil du jobbe i kirken i Fredrikstad?

Det er ledig fast 100% stilling som daglig leder for Onsøy og Gressvik menigheter                                       

Daglig leder har en sentral rolle i kirkestaben og er et bindeledd mellom ansatte, folkevalgte og frivillige, med mål å fremme kirkens arbeid i de to soknene

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av tjenestene ved menighetskontoret
 • Økonomistyring og personalforvaltning
 • Koordinere aktiviteter og fordele arbeidsoppgaver for ansatte og menighetens frivillige
 • Saksbehandler for to menighetsråd, samt følge opp planer og vedtatte mål

Søknadsfrist: 25.01.2018

 Les mer her

Det er ledig fast 100 % stilling som kateket i Glemmen og Gamle Glemmen menigheter

Arbeidsoppgaver: 

 • Kateketen er menighetens undervisningsleder og pedagogisk fagansvarlig
 • Konfirmantundervisning i samarbeid med menighetenes prester
 • Delta i ledertrening for ungdom felles for menighetene i Fredrikstad
 • Administrere og følge opp samarbeid skole/kirke
 • Følge opp og videreutvikle menighetens trosopplæring i samarbeid med menighetspedagog, øvrige ansatte og frivillige
 • Noe gudstjenestearbeid i forbindelse med trosopplæring og konfirmantarbeid
 • Oppgaver forøvrig etter "Tjenesteordning for kateketer"

Søknadsfrist: 25.01.2018

Les mer her