Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Glemmen kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd. Sogneprest Børre Sneltorp. Gudstjenesten er felles med Gamle Glemmen menighet.