Kirkemusikk

Glemmen kirke har lange musikalske tradisjoner i Fredrikstad. Kirken var blant annet arbeidsplass for den internasjonalt anerkjente komponisten Egil Hovland.

Hovland var også en av drivkreftene bak opprettelsen av en rekke kor tilknyttet kirken og menigheten. I 2017 ble det opprettet et eget undervisningsprogram ved kirken i form av Egil Hovland-akademiet. Akademiet, der elever får undervisning enten i klassisk sang eller orgel, er et samarbeid mellom Glemmen menighet og Kulturskolen i Fredrikstad.

Kontaktinformasjon for Glemmen og Gamle glemmen menighet

Glemmen kirke ligger i Glemmengata 40. Ved siden av Torvbyen handlesenter

Gamle Glemmen kirke ligger i Gamle kirkevei 103C, Lisleby

Kontoradresse: Nygaardsgata 28, 3 etg. 1606 Fredrikstad

E-post: Glemmen: post@glemmen.no
Gamle Glemmen: post@gamleglemmen.no

Telefon sentralbord: 69959800
Telefon- og besøkstid: Man-Fre 09-15