Informasjon til konfirmantforeldre

Det blir mye digitalt om dagen, og vi er litt usikre på hvor mange som får med seg informasjonen vi legger ut. Denne siden er laget for konfirmantforeldre/foresatte. Her kommer informasjon fortløpende. Merk at på tirsdag 2.juni kl. 19.30 Kjøres "Kirkestue" på www.facebook.com/kirkenmin Her vil dere finne mer om det, om bo-hjemmeleir og foreldremøter...

Til alle konfirmanter med foreldre /foresatte!
Det er vanskelig å nå ut til konfirmantene med informasjon, eller  å vite at informasjonen når fram og blir forstått, nå som vi ikke treffes så mye…
Vi har flere ting på gang nå, og her kommer litt informasjon om følgende:

                                    Gudstjenester i pinsen
                                    «Kirkestue» Live-sendinger
                                    Bo-hjemme-leir i august
                                    Foreldremøtene i juni
           

Først litt om gudstjenester i pinsen
Alle kirkene i Gjøvik vi holde sine pinsegudstjenester pinsedag kl.11.00, men Hunn kirke har sin gudstjeneste 2. pinsedag kl 11.00 på Eiktunet. Smittevernhensyn gjør at vi ikke kan være flere enn 50 i kirka, men i Gjøvik kirke vil det pinsedag bli to gudstjenester kl 11.00 og kl 12.30. De fleste kirkene vil også ha egne dåpsgudstjenester i tida framover for å frigi plasser til søndagene kl.11.00

Så litt om «Kirkestue»:
Som dere forhåpentligvis alt vet, så vil det de tre neste ukene bli direktesending med "Kirkestue".
Dette er et litt annerledes spørreprogram hvor konfirmanter fra de ulike menighetene skal få konkurrere mot lederne. Tanken er at det skal formidle kunnskap på en morsom og underholdende måte.  Hvis noen av dere har sett huskestue som går på TV2, så er dere kjent med konseptet.
Programmet spilles inn i TV-studio i Hunn kirke, og sendes som live-stream-sending på www.facebook.com/kirkenmin
Konfirmantene, og for den sags skyld dere også, oppfordres til å følge disse sendingene tre tirsdager framover;
            Tirsdag 2.06. kl. 19.30 - 20.40            Biri og Engehaugen mot LupY
            Tirsdag 9.06. kl. 19.30 – 20.40            Vardal/Bråstad og Gjøvik mot LupY
            Tirsdag 16.06. kl. 19.30 – 20.40          Hunn og Snertingdal mot LupY

Den tirsdagen din lokale menighet kjemper i studio blir du invitert til å se sendingen sammen med alle i menigheten i Kirka/menighetshuset eller et annet egnet sted. Dette får konfirmantene beskjed om. Vi regner disse samlingen som obligatorisk.

Så litt om Bo-hjemme-leir
KirkenMIN og LupYlederne jobber nå med å lage et veldig bra alternativt opplegg siden vi ikke kan reise på leir på Bolærne. Av dette kan vi røpe følgende:

Mandag 10.08. og tirsdag 11.08. samles 95 Konfirmanter fra Gjøvik, Hunn, Bråstad og Vardal til Bo-hjemme-leir. 
Onsdag 12.08. og torsdag 13.08. samles 98 konfirmanter fra Engehaugen, Biri og Snertingdal til bo-hjemme-leir.

Dagene blir omtrent slik:
            Kl. 12 møtes alle i Gjøvik kirke til morgenshow
            Kl. 13 går konfirmantene i grupper ned i Fredevika, her blir det undervisning,
              aktiviteter og fritid
            Kl. 18 går man tilbake til Kirka og har kveldsshow og kveldsavslutning m/korsamling
            Kl. 20.30 hentes konfirmantene

Store deler av undervisningen og opplegget vil foregå i grupper. Vi setter sammen grupper på bakgrunn av ønsker fra konfirmantene selv. De må gjerne starte å tenke på dette allerede nå.
Vi vil forsøke å få inn ønsker fra konfirmantene på samlingen vi skal ha i forbindelse med «kirkestue»
Vi sender ut tekstmeldinger til konfirmantene om dette og skriver om det på www.kirkenmin.no

Alternativ for de som ikke får til å bli med på opplegget «Bo-hjemme-leir» er tirsdag 04.08. til torsdag 06.08. i Hunn kirke med prest Jens Dale. Si ifra så får dere mer informasjon om det.

 

Til slutt minner vi om nye datoer for foreldremøter:
Vi velger å flytte foreldremøtene til etter 15.juni, da regner vi med at vi kan møtes i litt større gruppe.
onsdag 17.06. kl 18.00-19.00       Gjøvik og Engehaugen menigheter
onsdag 17.06. kl  19.30-20.30      Biri og Snertingdal menigheter
Torsdag 18.06. kl. 18.00-19.00     Hunn, Bråstad og Vardal menigheter
Disse møtene blir helt enkle informasjonsmøter uten bevertning. Tema blir stort sett konfirmasjonsdagene og litt om leiralternativet.

 

Alt dette og mer direkte info til konfirmantene finnes på www.kirkenmin.no og www.facebook.com/kirkenmin

 

 

Fra brev til konfirmantforeldre/foresatte sendt 15.mai 2020

Til konfirmantforeldre/foresatte

Orientering om konfirmantopplegget våren og sommeren 2020
Først må vi beklage at dette har tatt tid. Det er først den siste uka vi har fått de direktiver og retningslinjer vi trengte for å kunne ta beslutning om f.eks. leir.

Leir
Nå har vi fått en bransjestandard fra sentralt i kirken og en veileder fra biskop.
På bakgrunn av disse dokumenter avlyses årets konfirmantleir til Bolærne. Det sitter veldig langt inne hos oss å gjøre dette, og det gjøres med et tungt hjerte!
Konfirmantleirene våre har i alle år vært noe av det fineste og viktigste arbeidet vi har for ungdom.
Vi skal selvfølgelig lage alternativ til leir, det kommer lenger ut i brevet. Viktig å bare slå fast nå, ingen leir!
Vi sender derfor ikke ut konfirmantinnbetaling del 2 på dette tidspunkt. Vi kommer tilbake til økonomi.

Konfirmasjon
Det blir etter all sannsynlighet (dersom det ikke strammes inn), mulig å ha konfirmasjonsgudstjenester i september.
Det som synes helt klart nå, er at det vil måtte bli noen justeringer og tilpassinger for å gjøre det i tråd med myndighetenes strenge smittevernregler.
Vi har akkurat gått fra 10-50 som antall deltagere i seremonier og kirkene åpner gradvis for noe virksomhet med inntil 50.
Myndighetene har sagt at 200 kan bli tallet etter 15.juni. Dette venter vi avklaring på.
Det er kommuneoverlegen som bestemmer slike forhold i Gjøvik, så uansett må vi avvente og lytte til råd og regler.
Vi vil avholde foreldremøter, etter 15.juni, og da vet vi forhåpentligvis hvordan dette kan gjøres.
Som utgangspunkt så kan man regne med det som tidligere er sagt i forhold til dato. Det kan bli flere mindre gudstjenester av kortere varighet.  Dette må vi komme tilbake til.

Før sommerferien
Rebus
Vi har lagt ut rebusløyper med utgangspunkt i de 8 kirkene våre. (to i Snertingdal).
Det er ti poster og det tar ca en time å gjennomføre. Man sender inn svar og evnt. bilde til KirkenMIN på facebook. Vi lar dette stå ute til ca 15 .juni
Her er det ingen begrensning på hvem som kan gå sammen, hvis man tar hensyn til gjeldende smittevern. Fin aktivitet for familien!

Kirkestue
Vi holder på å lage et opplegg som vi kaller «kirkestue». (TV-programmet huskestue som utgangspunkt.)  Dette er noe vi har brukt som sceneunderholdning på leir de siste årene. Vi har videreutviklet dette til bruk i denne spesielle tiden.
To konfirmanter fra hver menighet stiller som lag mot Lupy-ledere. Lagene konkurrerer i ulike kategorier, også konfirmantstoff. Det livestreames og sendes på KirkenMIN sin facebookside.
Når menigheten konkurrerer, samles konfirmantene i kirken og følger med på storskjerm.
Har du en konfirmant som liker å være med på slikt, altså på «scena» så sier du fra til lokal prest.
Alle kan følge alle sendingene, men kun sin egen menighet er «obligatorisk».
Dette vil foregå over tre tirsdager, 2/6, 9/6 og 16/6

 

Kahoot
I forbindelse med hver av disse sendingene så avsluttes de med en kahoot om de temaene/kategoriene fra kveldens kirkestue.
På Kahoot.com/Kirkenmin20 ligger det nå mange slike kahooter som kan brukes av konfirmantene.

 

Etter sommerferien
Alternativ til leir
Dersom myndigheter og kommuneoverlege fortsatt godkjenner at grupper inntil 200 kan møtes, tenker vi å lage en Bo-hjemme-leir-variant i august.
Vi setter av uke 33, det er siste uka før skolen begynner igjen, hvis den følger oppsatt plan da…
Årsaken til flytting er av hensyn til lokaler og praktisk gjennomføring.
Vi deler konfirmantene i to puljer på ca 90-95 i hver pulje.
Det lages et opplegg på ca 8 timer to dager, og dette kjøres da to ganger, en for pulje.

Vi bruker ungdomsledere slik som på leir og lager også små grupper som de forholder seg til begge disse dagene. Gruppeinndelingen bli som for leir, basert på egne ønsker.

Vi ser for oss et opplegg med en blanding av program fra scene, sang og musikk, undervisning og lek/aktiviteter som er tilpasset krav til smittevern. Det kan bli et rent utebasert opplegg eller det kan bli en blanding. Det må vi komme tilbake til.

Vi ser altså for oss uke 33 slik:
Mandag 10.08   ca 12-20               Pulje 1                 Onsdag 12.08     ca 12-20               Pulje 2
Tirsdag  11.08    ca 12-20               Pulje 1                  Torsdag 13.08    ca 12-20               Pulje 2

Mer detaljert program og inndeling i puljer kommer. Vi må også nøye tenke gjennom smittevernhensyn og tilpassinger til situasjonen. Ingen skal dit hvis de syke eller er i risikogruppe eller lignende. Det blir sikkert mange ting vi ikke kan gjøre, men forhåpentligvis noe vi kan gjøre med gode forholdsregler.

For begge puljene kan det bli aktuelt å bli med på noe under byfesten som ByenVår-Gjøvik arrangerer lørdag 15.08 og søndag 16.08. Det blir uansett en stor utendørs gudstjeneste på søndag, et godt alternativ for konfirmantene å bli med på.

For de som ikke kan/ikke får til å delta på dette må vi se på mulighetene for tilpasset opplegg.
Dette kommer vi tilbake til på foreldremøtet. Ta kontakt med en av oss i KirkenMIN, dersom det er spesielle behov eller individuelle tilpassinger.

Foreldremøter
Vi velger å flytte foreldremøtene til etter 15.juni, da regner vi med at vi kan møtes i litt større gruppe.
onsdag 17.06. kl 18.00-19.00       Gjøvik og Engehaugen menigheter
onsdag 17.06. kl  19.30-20.30     Biri og Snertingdal menigheter
Torsdag 18.06. kl. 18.00-19.00    Hunn, Bråstad og Vardal menigheter
Disse møtene blir helt enkle informasjonsmøter uten bevertning. Tema blir stort sett konfirmasjonsdagene og litt om leiralternativet.

Ting konfirmantene bør:
Bør gå rebus, bør følge en kirkestue minst en gang, bør være med på hjemmeleir eller spes.opplegg i sommer og bør se minst en digital gudstjeneste. Prestene vil etter hvert ha de med i gudstjenester.


Til slutt, dette er veldig spesielt og uvanlig. Ingen av oss har opplevd noe slikt tidligere. Alle vil huske dette året som ganske annerledes. Mange har måttet endre mye på arrangementer og fester.  Vi vil forsøke å la konfirmantene få med seg noen gode minner fra denne tiden! Lykke til med forberedelser hjemme også, det blir jo sikkert også ganske annerledes i år!

 

På vegne av KirkenMIN
Eiliv, Hilde, Marte, Ida og
Karsten Torp

 

 

Eldre stoff under her:

drive-in.jpg

Fin mulighet for hele familien:
Drive-in gudstjeneste på CC skjærtorsdag kl. 18.00
Se mer her

 

www.facebook.com/kirkenmin
finner dere det meste vi har produsert gjennom disse tre ukene. Vi kommer også til legge ut her når vi har nyheter til konfirmantene. lik og følg oss på faceook.

Vi har laget en egen samleside:
Hjemmekonfirmant

Vi har konsentrert opplegget slik:


Fasteaksjonen fortsetter:
Her ber vi konfirmanter, slekt og venner til å fortsatt bidra ved å oppfordre til å sende penger til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Vi har ennå en vei å gå før vi har samlet inn tilsvarende i fjor. Her er all spredning tillatt, i motsetning til koronasmitte.
Siden vi viser til er her: fasteaksjonen fortsetter...

Påske:
Her har vi lagt en link til kirken.no som leder deg til ulike sider som handler om de forskjellige dagene i påskeuka. veldi informative og lærerike sider.
Vi har også lagt ut filmer med Hanne Skjesol, prest i Biri, som forteller hele påskehistorien i fire små filmer.
Jens Dale, presten i Hunn, har hatt stor suksess med filmen der han maler påskehistorien. Denne kan du også se her. 
Her er linken til påskesiden

Tirsdag 7. april vil vi arrangere en åpen påskekahoot på facebooksiden.
Konfirmantene bør bruke påskesidene til ålese seg opp.
Samle gjerne hele familien og bli med. Dere trenger en tlf/pc med www.facebook.com/kirkenmin  og en eller flere tlf.med appen Kahoot.it lastet ned. Rett før sending kommer gamepin opp på facebook.
Les mer om kahootene på denne sida!

 

Kontaktinformasjon for KirkenMIN

Postadresse:

Strandgata 13 A

2815 Gjøvik

Besøksadresse:

Ynglingen

Svoldersgate 2

2821 Gjøvik

KirkenMIN

45876222

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"