KirkenMIN

Velkommen til trosopplæringen i Gjøvik sine nettsider!

Her kan du lese om KirkenMIN og våre tiltak og arrangement for barn og unge, fra 0 - 18 år.


Kontaktinformasjon for KirkenMIN

Postadresse:

Strandgata 13 A

2815 Gjøvik

Besøksadresse:

Ynglingen

Svoldersgate 2

2821 Gjøvik

KirkenMIN

45876222