Sorgstøtte

Noen ganger er dagene litt tyngre enn vanlig. Noen ganger er det ekstra godt å prate med en som har tid til å høre. Noen ganger er det litt for mye å holde for seg selv - noen ganger...

Vi kan tilby enkeltsamtaler. Tid, sted og hvor ofte avtales med den enkelte. Vi kan også tilby sorggrupper. Det er lukkede grupper som møtes hver 14. dag over 4 måneder.

Interessert? Ta kontakt med Karin Hammer – kreftkoordinator E-post: Karin.Hammer@gjovik.kommune.no Mobil: 902 06 901

Hilde Kristin G Jarlvang - diakon E-post: hj793@kirken.no Mobil: 91696338