Sorgstøtte

Det kan være godt å ha noen å snakke med om det som har skjedd og reaksjonene før og etter dødsfallet. Ofte er det godt å snakke med noen som står i en liknende situasjon. En sorggruppe er ikke en terapigruppe, men en selvhjelpsgruppe. De arrangeres som lukkede samtalegrupper med samlinger ca. hver 14.dag over en avgrenset periode.

Gruppene er åpne for alle, uansett verdi- og livssyn. De ulike gruppene samordnes slik at man kan finne den gruppen som passer best. Hensikten er at deltakerne skal kunne dele sin sorg og lytte til hverandre, og på den måten være til gjensidig hjelp og støtte.

Sorgens mange spørsmål

– Har jeg for mange / for få følelser?

– Hvor lenge «skal» jeg sørge?

– Hva er «normal» sorg?

Det finnes så mange spørsmål uten enkle svar, og vi mennesker møter tapserfaringene på ulike vis.

Det som vil være felles for oss alle er at vi bærer med oss tapserfaringene videre i livet.

Oppstart av sorggruppe - ettermiddag Rådhuset Gjøvik, Kauffeldts Plass 1, 2815 Gjøvik tirsdag 11.februar 16-18.00. Kontaktperson Karin Hammer.

Oppstart av sorggruppe - dagtid

Diakonihuset Gjøvik (i Engehaugen kirke) Gjennomfaret 2, tirsdag 10.mars 11-13.00

Kontaktperson Hilde K Jarlvang.

De fleste arbeidsgivere er rause mht. å få fri til å delta i sorggruppe. Gi beskjed dersom dere trenger en melding om det.

Karin Hammer – kreftkoordinator

E-post: Karin.Hammer@gjovik.kommune.no

Mobil: 902 06 901

Hilde Kristin G Jarlvang - diakon

E-post: hj793@kirken.no

Mobil: 91696338

Christian Sporild

E-post: cs928@kirken.no

Mobil: 97662824