Velkommen til dåp!

GRATULERER med barnet! Dåpen er en stor dag for familien. I Gjøvik har vi 8 kirker og lenger ned på siden kan du trykke på innmeldingsskjema, ønske deg kirke og dato for dåpsdagen. Ta kontakt dersom du lurer på noe. Du kan også lese mer her på nettsiden vår.

Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født, men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling som kirken utfører på oppdrag fra Jesus. Som kirke ønsker vi å løfte fram det positive ved å velge barnedåp. Det nye livet er vakkert og skjørt.

Det fyller oss med glede, men også med bekymring foran ei ukjent framtid. Det som skjer i dåpen gir trygghet. I dåpen legger vi det mest dyrebare vi har i Guds hender, og Gud åpner sitt store fellesskap for oss, og vi blir en del av Jesu verdensvide kirke, hvor Jesus lover å være med oss alle dager. Under dåpen blir korset tegnet over barnet. Dette er en eldgammel tradisjon som handler om beskyttelse og tilhørighet.

Sitat

"Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

Matt 28, 18-20