GRAVFERD I GJØVIK

I Biri, Bråstad, Snertingdal og Vardal forrettes gravferd vanligvis i den lokale kirken. I Gjøvik sentrum foregår de aller fleste begravelser og bisettelser vanligvis fra en av byens to gravkapell, Hunn eller Gjøvik. Man kan imidlertid be om begravelse også fra en av byens kirker.

Når et dødsfall har skjedd anbefaler vi at en tar kontakt med et begravelsesbyrå. Begravelsesbyrået avtaler tid og sted for et møte med dere.

I dette møtet hjelper byrået deg gjennom en lang rekke spørsmål av praktisk art, slik som tid og sted for seremoni, spørsmål om gravsted og lignende. Begravelsesbyrået melder også fra til presten, som deretter kontakter familien og avtaler et møte mellom prest og pårørende, gjerne i hjemmet. I samtalen med presten planlegges begravelsesseremonien, og blant annet hvordan en vil at avdøde skal minnes.