Gravferd

Døden kan vere vanskelig å forstå. Å miste noen er tungt å ta inn over seg. Gravferden gjør døden og avskjeden mer konkret. Å samlest rundt kista til takk og farvell er et stoppested på veien gjennom sorgen.

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål.

I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Det er vanligvis begravelsesbyrået som tar seg av det praktiske vedrørende seremonier. Kirkevergen er ansvarlig for å tilrettelegge seremonilokalet, skaffe seremoniansvarlig og musikalsk ansvarlig. På disse sidene finnes mer info om gravferd i Grimstad kommune.