Vigsel i kirkene i Harstad

GRATULERER! Dere har bestemt dere for å gifte dere. Det er stort. Bryllup er en viktig begivenhet. Her i kirkene i Harstad ønsker vi å legge til rette for dere på en måte som gjør at dagen deres blir helt spesiell. Det er noen ting dere må huske når dere tar kontakt med oss.

Det første dere må gjøre når dere har bestemt dere for hvilket år dere skal gifte dere er å ringe til kirkekontoret (77 01 65 00) for å høre om den kirka dere ønsker er ledig den ønskede datoen. Dette kan gjøres tidligst februar året før dere skal gifte dere. Trondenes kirke er den kirka i byen det er mest populært å gifte seg i, og da er det viktig å være tidlig ute. Når dere ringer vil vi hjelpe dere så godt vi kan. Alle kirkene her i Harstad er nydelige kirker å gifte seg i, så her er det egentlig bare å velge og vrake. Selve sermonien må ikke være stor. Ønsker dere en mer intim vielse legger vi gjerne tilrette for dette også.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hører du/dere til i menigheten (soknet) vil vielsen være gratis. Bor dere i byen, men ikke hører til i menigheten (F.eks. hvis du/dere bor innenfor Harstad sokn, men vil gifte dere i Kanebogen kirke) vil det koste 2000 kr. Bor du/dere et annet sted i landet/verden, men vil gifte dere i en av kirkene i Harstad vil prisen komme på 3000 kr (Alle priser er med forbehold).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Når dere har fått på plass dato og kirke så er det veldig viktig at dere får papirene i orden. Prøving av ekteskap foretas av folkeregistermyndigheten på det sted der en av dere er bosatt. Dette kan gjøres tidligst 4 måneder før bryllupet, og vi anbefaler at dere velger å sende papirene direkte til kirkekontoret. Hvis dere får tilsendt blanketten ”prøvingsattest/melding om vigsel/vigselbok” fra folkeregisteret, må dere levere/sende den til kirkekontoret så fort som mulig.

Skjema for utfylling finnes også under skatteetaten.no/folkeregister.                                                                                                                                                                                                                                              VIKTIG! disse papirene må være i orden. Hvis vi ikke har dem i tide kan vi utføre en velsignelse for dere, men dere vil ikke bli gift før papirene er i orden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vigselssamtalen blir holdt med den prest som skal ha vigselen og vedkommende prest vil kontakte dere direkte for å avtale tid for samtale, i god tid før bryllupet. Hvis dere allerede nå har konkrete spørsmål dere vil avklare, er dere velkommen til å ta kontakt.                                                                                                                                                                                                                                                        Pynting av kirken til vigsel:                                                                                                                                                                                                    •Det er ikke lov å bruke tape og stifter, eller pynte med blader og lignende på løperen.                                                                                •Av hensyn til småfuglene og opprydding før neste vigsel, kan vi ikke kaste ris utenfor kirkene.                                                                                   •Et godt alternativ er å ta med seg oppsatser og pynte i oppgangen, eventuelt på trappen.                                                                                         •Pynting må avklares med prest eller kirketjener.