Konfirmasjon

I løpet av våren vil alle 8.klassinger som enten selv er medlem av Den norske kirke eller har en forelder som er det, få informasjon om konfirmasjon fra sin menighet. Spørsmål angående konfirmasjon kan rettes til den aktuelle menigheten.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke.

Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Påmelding skjer elektronisk. Trykk på den blå knappen nedenfor og gjør som følgende:1) Fyll inn mobilnummeret ditt og trykk "send engangskode".2) Logg inn med koden du har fått tilsendt.3) Trykk på "Registrer ny konfirmant".4) Velg "Kanebogen" som sokn.5) Fyll ut resten av skjemaet og trykk "Send inn".PS: Om du ikke er døpt lar du feltene for dåpssted og -tidspunkt stå tomme.

Sitat

Reparere, abstrahere, kontrahere, titulere, konfirmere!