Barn og ungdom

Velkommen til barne- og ungdomsarbeidet i Rossabø menighet! Finn din aldersgruppe og din aktivitet ved å klikke på de blå boksene. Kontakt oss hvis du har spørsmål.

Trosopplæringen i  menigheten drives etter en plan godkjent av biskopen. Planen gir uttrykk for hvordan menigheten ønsker å arbeide, hvilke tiltak en vil ha, samt en innholdsbestemmelse av hvilke tema en forventer at en skal ha på de ulike årstrinnene. Planen skal fungere som et styringsinstrument for videre utvikling av menighetens trosopplæring, og er førende for anvendelsen av de tildelte trosopplæringsmidlene fra staten.

Se lenke til planen nederst på siden.