Diakoni og omsorg

- inkluderende fellesskap med raushet og medvandring, også når livet gir utfordringer.