Konfirmasjon 2021-2022

Velkommen som konfirmant i Hvaler menighet! Link til påmelding finner du nederst på siden - det åpnes for påmelding for nytt konfirmantkull fra 1. august.

Vi ønsker at konfirmasjonstiden skal være med på å utvide horisonten din, og bevisstgjøre deg på hvilke valg du tar i livet. Du vil utfordres til å gjøre deg opp dine egne meninger, stille spørsmål, lære mer om Bibelen, snakke om kristen tro og engasjere deg i kirkens arbeid for både våre medmennesker og miljøet.

Vi har nylig besluttet å endre oppstart for konfirmantåret fra august 2021 til januar 2022. Konfirmantåret vil da strekke seg fra januar 2022 til september 2022, med konfirmasjonsgudstjenester de to første helgene i september.

Vi har besluttet å flytte konfirmasjonstiden av flere årsaker: En av årsakene er at vår nabomenighet, Kråkerøy, også begynner konfirmantåret i januar og har konfirmasjoner i september.

Vi ønsker å samarbeide mer med Kråkerøy i vårt konfirmantopplegg, og la Hvalerkonfirmantene blir kjent ned Kråkerøykonfirmantene. En annen årsak til at vi flytter konfirmasjonstiden er at ønsker at vår konfirmantleir - vinterleir til Mesnali leirsted på Sjusjøen - skal komme tidlig i konfirmantåret. På denne måten kan konfirmantledere og konfirmanter tidlig bli godt kjent med hverandre.

Denne siden blir snart oppdatert med mer utfyllende informasjon, og påmelding til konfirmasjon 2022 åpner 1. august. Det vil da være mulig å melde seg direkte på til den konfirmantgudstjenesten man ønsker seg. Muligheten lukkes når gudstjenesten er full.

OBS! MERK AT LINKEN TIL PÅMELDING SOM NÅ LIGGER PÅ DENNE SIDEN, ER TIL ÅRETS KONFIRMASJONER.