Konfirmasjon 2019-2020 er klar

Velkommen som konfirmant i Hvaler menighet! Link til påmeldingen finner du helt nederst på siden.

Velkommen som konfirmant for 2019-20! (Påmelding via linken nederst, eller direkte på minkirkeside.no/hvaler) Konfirmasjonstiden strekker seg over 8 måneder, fra begynnelsen av september til begynnelsen av mai.

Vi ønsker at konfirmanttiden skal være med på å bevisstgjøre deg om hvilke valg du tar i livet ditt, og gi deg verdifulle tanker gjennom et spennende, variert og meningsfylt opplegg.

I Hvaler menighet er det rom for både tvil og tro, usikkerhet, undring og ulike meninger. Du vil utfordres til å tenke selv, gjøre deg opp dine egne meninger, stille spørsmål, lære mer om Bibelen, snakke om kristen tro, få nye tanker om livet, og engasjere deg i kirkens arbeid for både våre medmennesker og miljøet.

Det blir undervisningstimer både samlet med alle konfirmanter til stede og undervisning i mindre grupper. Det blir også grupper i private hjem. Høydepunktet blir nok konfirmantleiren på vinteren, hvor vi har reist til snø og skiaktiviteter.

Undervisningsstimene er obligatoriske. Og du skal også delta på tilsammen 8 gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden der 6 er obligatoriske og 2 er valgfrie.

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.