Konfirmasjon 2020-2021

Velkommen som konfirmant i Hvaler menighet! Link til påmeldingen finner du helt nederst på siden.

Velkommen som konfirmant 2020/2021! Du melder deg konfirmasjon via linken nederst, eller direkte på minkirkeside.no/hvaler. Konfirmasjonstiden strekker seg over 9 måneder, fra høst til vår. Vi ønsker at konfirmasjonstiden skal være med på å utvide horisonten din, og bevisstgjøre deg på hvilke valg du tar i livet. Du vil utfordres til å tenke selv, gjøre deg opp dine egne meninger, stille spørsmål, lære mer om Bibelen, snakke om kristen tro, få nye tanker om livet, og engasjere deg i kirkens arbeid for både våre medmennesker og miljøet. Konfirmantsamlingene legges til lørdager. Gjennom noen undervisningstimer vil konfirmantene deles inn i mindre grupper for aktiviteter, undervisning, samtaler og oppgaveløsning. Sammen med menighetspedagog og prest, utfordrer vi ulike ressurspersoner fra menigheten og lokalsamfunnet til å bidra inn i konfirmasjonsundervisningen.

Som en avslutning på lørdagene, samles vi alle i Hvaler kirke til en kveldsamling med lystenning og mye musikk. Her vil vår nyansatte kirkemusiker, Mats-André Soli, gjerne samarbeide med konfirmanter som ønsker å delta med sang eller spill eller annet. Undervisningstimene er obligatoriske, og du skal også delta på tilsammen 8 gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden. Sett av lørdag 22. august, lørdag 10. oktober og lørdag 7. november i høstsemesteret, samt konfirmantenes presentasjonsgudstjeneste søndag 23. august i Brottet Amfi. I tillegg til disse datoene, vil du få tildelt en vanlig søndagsgudstjeneste per semester der du hjelper til med ulike oppgaver. Datoer for vårsemesteret blir klare til oppstart i august. Alle som melder seg på, vil få informasjon med detaljer i begynnelsen av august. Ta kontakt med Kjersti Morland per telefon (975 26 412) eller e-post (kjersti@hvaler.kirken.no) dersom du lurer på noe! Spør heller en gang for mye enn for lite!