Hvaler menighetsblad

Vi er stolte av Hvaler menighetsblad og er takknemlig for alt godt samarbeid med lokalsamfunnet. Bladet mottok nylig Borg bispedømmes pris for 'Beste menighetsblad', og speiler mye av de gode kreftene som utfoldes i Hvaler-samfunnet.