Barn og ungdom

Hvaler menighet har en Trosopplæringsplan som skal gi tilbud til barn og unge på Hvaler

Trosopplærer Marius S. Eriksen en ansatte for å gjennomføre planen sammen med menighetsrådet.

Kontakt Marius for mer infomasjon. T. 450 01 305

Kontaktinformasjon for Hvaler menighet

Besøksadresse:

Kirkens Hus

Storveien 12

1680 Skjærhalden

Kontakt:

Tlf. 69379037

e-mail: post@hvaler.kirken.no