Søndag 11.mars kl. 11: Messe for verdighet

Gospelsanger Siv Misund deltar med spirituals sammen med kirkemusiker Hans Olav Baden. Messe for verdighet er en gudstjeneste i solidaritet med mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Messe for verdighet er en egen gudstjeneste som er utviklet av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Messe for verdighet er en gudstjeneste i solidaritet med mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep, og andre som har fått sitt liv preget av dette. Messen er aktuell for alle uavhengig av om man selv er berørt av temaet– krenkelser angår oss alle!

Gospelsanger Siv Misund har deltatt i våre gudstjenester tidligere, og er ønsket tilbake av mange. Sammen med vår egen kirkemusiker vil hun fremføre spirituals - som har røtter blant en folk som kjempet mot krenkelser.

Prest er Silje Kivle Andreassen

Velkommen til gudstjeneste i fastetida.