Barn og Ungdom

Oppsal menighet har et solid barne- og ungdomsarbeid. Trosopplæring med breddetiltak og andre barneaktiviteter som korgrupper og søndagsskole dekker barnas og ungdommenes behov.

Menighetens arbeid for barn og unge er tredelt.

Det består av menighetens kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid, trosopplæringens breddetiltak som ofte er avgrenset til en bestemt tidsperiode, og samarbeidstiltak med barnehager, skoler og andres organisasjoner.

Trosopplæringen er menighetens tilbud til alle døpte. Det er et systematisk og helhetlig opplæringstilbud som starter i dåpssamtalen og følger barnet frem til det er 18 år.