Velkommen til konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene mulighet til å finne ut mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer

Sitat

Hvorfor er jeg her på jorda? Finnes det en Gud som vil noe med mitt liv? Hvordan skal jeg leve godt sammen med andre mennesker? Hvorfor er de ulike leddene i gudstjenesten som de er? Hvordan kan jeg oppleve at jeg er elsket med en evig kjærlighet? Konfirmasjonstida gir rom for hele det unge mennesket som deltar i kirkens opplegg.