Barn & Ungdom

Oppsal menighet har mange tilbud til barn og ungdom. Familiemandag annenhver uke, barnegospel og Oppsang er noen av tilbudene for barn. Det er også søndagsskole når det er gudstjenester i Oppsal kirke. I tillegg har vi O2, som er et fellesskapstilbud for unge og unge/voksne en søndag kveld i mnd.

Kontaktinformasjon for Oppsal menighet

Oppsal Kirke: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

Søndre Skøyen Kapell: Dalbakkveien 39, 0682 Oslo

Kontoradresse: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

E-post: post.oppsal.oslo@kirken.no.

Telefon: 23 62 99 62  Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14