Velkommen til Oppsal menighet!

Oppsal menighet har to gudstjenestesteder: Oppsal kirke (Solbergliveien 85) og Søndre Skøyen kapell (Dalbakkveien 39.) Menighetens visjon er "Mennesker møtt av Jesus Kristus". Menigheten tilhører Søndre Aker prosti sammen med elleve andre menigheter. Søndre Aker prosti tilhører Oslo bispedømme sammen med seks andre prostier.

Alle prestene i Oppsal menighet er ansatt med Oslo bispedømme som arbeidsgiver, mens Kirkelig fellesråd i Oslo er arbeidsgiver for de øvrige. I tillegg er diakonstillingen, organiststillingen i kapellet, og deler av kantorstillingen menighetsfinansiert.

Menighetsrådet består av valgte medlemmer som utgjør menighetens styre. I tillegg avholdes det årsmøte hvert år hvor ekstraordinære saker kan fremmes og vedtas.Menighetens forskjellige utvalg og komiteer har fått sitt mandat fra, og rapporterer til, menighetsrådet.

Kontaktinformasjon for Oppsal menighet

Oppsal Kirke: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

Søndre Skøyen Kapell: Dalbakkveien 39, 0682 Oslo

Kontoradresse: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

E-post: post.oppsal.oslo@kirken.no.

Telefon: 23 62 99 62  Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14