Naboposten menighetsblad

Oppsal menighet utgir menighetsbladet "Naboposten". Her finner du lokalt stoff i tillegg til nyheter fra det kirkelige livet i Oppsal menighet. Her kan du laste ned menighetsbladene.

Gjennom en rekke tiår har Naboposten blitt delt ut til glede for beboere i Oppsal menighet

Naboposten gis ut med fem nummer i året, og hvert nummer er på 8 000 eksemplarer,

Bladet deles ut til alle husstander i menigheten av frivillige ombærere.

Siden 1955 har Naboposten blitt gitt ut uavbrutt, noe menigheten er spesielt stolt over.

Her kan du laste ned siste utgave av menighetsbladet.

Kontaktinformasjon for Oppsal menighet

Oppsal Kirke: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

Søndre Skøyen Kapell: Dalbakkveien 39, 0682 Oslo

Kontoradresse: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

E-post: post.oppsal.oslo@kirken.no.

Telefon: 23 62 99 62  Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14