Gudstjenestene i Oslo domkirke

Det er gudstjeneste i Oslo domkirke hver dag unntatt lørdag.

Søndager kl. 11 er det høymesse. Mandager er det ettermiddagsbønn ved Sølvalteret kl. 15.30. Onsdager er det Onsdagsmesse kl. 12 med orgelresitasjon og påfølgende kirkekaffe i Krypten.

På onsdager er det også ettermiddagsbønn ved Sølvalteret kl. 15.30. Helgen i domkirken starter med Fredagsmesse kl. 17.00. Tirsdag og torsdag er det hverdagsmesse ved Sølvalteret kl. 15.30.