Gudstjenestene i Oslo domkirke

Oslo domkirke har et rikt gudstjenesteliv. Til vanlig, når kirkens aktivitet ikke er begrenset av COVID-19, er det gudstjeneste hver dag unntatt lørdager. Søndager kl. 11.00 er det høymesse. Onsdager kl. 12.00 er det Ondagsmesse med orgelresitasjon og fredager kl. 17.00 er det Fredagsmesse, Evensong eller Vesper.                                 For oppdatert informasjon se under "Hva Skjer".