Gudstjenestene i Oslo domkirke

Oslo domkirke er nå åpen igjen. Søndager kl. 11.00 er det høymesse. Onsdager kl. 12.00 er det Ondagsmesse og fredager kl. 17.00 er det Fredagsmesse, Evensong eller Vesper.

Søndager kl. 11 er det høymesse. Onsdager er det Onsdagsmesse kl. 12 med orgelresitasjon. Helgen i domkirken starter med Fredagsmesse kl. 17.00.

Fra og med 10. september 2020 starter vi også opp igjen med hverdagsbønn. Hverdagsbønn holdes ved sølvalteret i syd-skipet kl. 12.00 på mandager, tirsdager og torsdager.