Gudstjenestene i Oslo domkirke

Oslo domkirke åpner nå gradvis opp for besøk igjen. Se under fanen "Hva skjer" eller se gudstjenestekalenderen lenger ned på siden for oversikt over åpne gudstjenester framover.

Denne oversikten gjelder utenom Corona-tiden: Søndager kl. 11 er det høymesse. Mandager er det ettermiddagsbønn ved Sølvalteret kl. 15.30. Onsdager er det Onsdagsmesse kl.

12 med orgelresitasjon og påfølgende kirkekaffe i Krypten. På onsdager er det også ettermiddagsbønn ved Sølvalteret kl. 15.30. Helgen i domkirken starter med Fredagsmesse kl. 17.00. Tirsdag og torsdag er det hverdagsmesse ved Sølvalteret kl. 15.30.