Gudstjenestene i Oslo domkirke

Oslo domkirke er nå åpen igjen. Søndager kl. 11.00 er det høymesse. Onsdager kl. 12.00 er det Ondagsmesse og fredager kl. 17.00 er det Fredagsmesse, Evensong eller Vesper.

Søndager kl. 11 er det høymesse. Onsdager er det Onsdagsmesse kl. 12 med orgelresitasjon.

Helgen i domkirken starter med Fredagsmesse kl. 17.00. Fra og med 21. september vil det være middagsbønn fra prekestolen kl. 12.00 på mandager, tirsdager og torsdager.