Kirkens liv

Kirkens liv er et ekko av årets rytmeslag. Hverdag følger høytid. Merkedager som slår ujevnt inn. Livene våre som både rommes og utfordres av ordene og tradisjonene. Ordene og tradisjonene som hele tiden skal utfordres og formes av menneskers erfaringer på godt og vondt.

Alt som skjer i verden, alt som finnes i livet, er også med i kirkens bønn. Og også gjennom sangen og musikken her, løftes både sorg og glede opp mot himmelen, opp mot Gud.

Slik skal kirken fortelle menneskene at vi aldri er forlatt eller overgitt, men båret og holdt av noe større enn oss selv. Av håpet, troen og kjærligheten. Av Gud. Himmel skal møte jord. Jord skal møte himmel. Oslo domkirke er åpen for alle som søker den.