Konfirmasjon i Skøyen kirke

Velkommen til Skøyen kirke og en konfirmasjonstid med opplevelser, kunnskap og refleksjon! Konfirmasjonstiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje nye venner. Her får du tid og rom til å stille spørsmål og til å lære mer om Gud, verden, andre mennesker og deg selv.

I kirken er det rom for både tro og tvil. Vi ønsker at konfirmantåret skal være både sosialt og lærerikt. Noen av temaene i løpet av året vil handle om å være menneske, snart bli voksen, liv og død, kristendom, kirke og gudstjeneste. Konfirmasjonstiden er stedet for spørsmål om alt mellom himmel og jord.

Det er vanlig å være konfirmant det året man fyller 15 år. I Skøyen kirke varer konfirmasjonstiden fra oppstart i januar til konfirmasjonsgudstjenesten i september. I løpet av vårsemesteret deltar den enkelte i ulike grupper og på fellessamlinger, og i sommerferien drar vi fem dager på leir. For å finne informasjon om datoer og opplegg det året du er konfirmant, se linkene under.