Konfirmasjon i Skøyen kirke

Velkommen til Skøyen kirke og en konfirmasjonstid med opplevelser, kunnskap og refleksjon! Konfirmasjonstiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje nye venner. Her får du tid og rom til å stille spørsmål og til å lære mer om Gud, verden, andre mennesker og deg selv.  I de blå boksene lengre nede på siden finner du datoer og opplegg.

Kirken ønsker at konfirmantåret skal være både sosialt og lærerikt. Her er det rom for både tro og tvil. Noen av temaene i løpet av året vil handle om å være menneske, din plass i verden, fellesskap og etikk, å snart bli voksen, liv og død, solidaritet, vennskap og gudstjeneste. Konfirmasjonstiden er stedet for spørsmål om alt mellom himmel og jord.

Det er vanlig å være konfirmant det året man fyller 15 år. I Skøyen kirke varer konfirmasjonstiden fra oppstart i januar til konfirmasjonsgudstjenesten i september. I løpet av vårsemesteret deltar den enkelte i ulike grupper og på fellessamlinger, og i sommerferien drar vi fem dager på leir. For å finne informasjon om datoer og opplegg det året du er konfirmant, se linkene under.