Gravferd

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avskjed, og til å ta fram minner, enten for å gjøre eget liv rikere – eller for å avslutte en historie.

Gravferds-seremonien betyr mye for et reelt følelsesmessig adjø med den døde. Den kan gi sorgen en retning som omdanner sorgen til en ressurs i livet til de pårørende.

Sammen med båreandakten og evt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Minneord, kranspålegging, lystenning, skriftlesing og bønner, gir de som er med muligheten til å markere gravferden som en viktig hendelse i familien og vennekretsen.

Sitat

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer.

Åpenbaringen 21,4