Dåp

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. I dåpen blir vi en del av det kristne trossfellesskapet og medlem i Den norske kirke.

Dåpen er et stort øyeblikk i livet, både for den som blir døpt, for familien og fadderne.

Alle kan bli døpt, en du kan døpes når som helst i livet. Dåpen er en markering der barnet har sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dets dager.