Sjåstad menighet

Kontaktinformasjon for Sjåstad menighet

Kontoradresse:

Frogner menighetshus

Klokkersvingen 1

3403  Lier

Telefon: 32 22 02 70

E-post:  lier@kirken.no

Bankgiro:  1503 97 47240

Org.nr. 976 990 250

Vipps:  87280