Tranby og Lierskogen menighet

Kontaktinformasjon for Tranby og Lierskogen menighet

Kontoradresse:

Kirkesvingen 7

3408 Tranby

Telefon: 32 24 21 20 / 32 22 02 70

E-post:  lier@kirken.no

Bankgiro:  8150 16 36843

Org.nr . 976 990 277