Tranby og Lierskogen menighet

Åpent hus 4. oktober avlyses

Vi må dessverre avlyse dette på grunn av at Astrid Nøkleby Heiberg som skulle være gjest skal møte som vara på Stortinget. Snakker om "aktive eldre"!


Aktuelt

Kontaktinformasjon for Tranby og Lierskogen menighet

Kontoradresse:

Kirkesvingen 7

3408 Tranby

Telefon: 32 24 21 20 / 32 22 02 70

E-post:  lier@kirken.no

Bankgiro:  8150 16 36843

Org.nr . 976 990 277