Gudstjenester

Gudstjenesten er menighetens faste storsamling. Vi har gudstjenester ca. annenhver søndag i partallsuker.Vi har åpent for dåp på alle gudstjenestene utenom Allehelgendssøndag, julaften og samtalegudstjenesten. Se menyen under for å lese mer om de ulike gudstjenestene.