Konfirmasjoner 2020-Utsettes

konfirmasjoner i Randaberg kirke våren 2020 utsettes, i tråd med Den norske kirkes anbefalinger pga Korona-utbruddet. Dere har allerede fått beskjed om at konfirmasjonen utsettes til høsten. Etter anbefaling fra Stavanger bispedømme går menigheten foreløpig ikke ut med forslag om nye datoer.

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Sitat

Konfirmasjoner 2020: Lørdag 2.mai, søndag 3.mai, lørdag 9.mai. Konfirmasjoner 2021: Lørdag 1.mai, søndag 2.mai, lørdag 8.mai. Konfirmasjoner 2022: Lørdag 7.mai, søndag 8.mai, lørdag 14.mai Konfirmasjoner 2023: Lørdag 6.mai, søndag 7.mai, lørdag 13.mai Konfirmasjoner 2024: Lørdag 4.mai, søndag 5.mai, lørdag 11.mai Konfirmasjoner 2025: Lørdag 3.mai, søndag 4.mai, lørdag 10.mai

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer