Konfirmasjon

Randaberg menighet har nå sendt ut brev til alle 14 åringer i Randaberg, (som er medlemmer/tilhørige i Den norske kirke), med informasjon og påmelding til konfirmasjon 2019. Påmelding skjer ved å fylle ut skjemaet på nettsiden: https://www.igruppe.no/randaberg/

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Sitat

Konfirmasjoner 2019: Lørdag 4.mai, søndag 5.mai, lørdag 11.mai. Konfirmasjoner 2020: Lørdag 2.mai, søndag 3.mai, lørdag 9.mai. Konfirmasjoner 2021: Lørdag 1.mai, søndag 2.mai, lørdag 8.mai.

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer