Konfirmasjoner 2021

Mer informasjon om konfirmasjon og påmelding finner du her: https://randabergkirkene.no/Konfirmasjon/Informasjon-om-konfirmasjon-Randaberg

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Sitat

Konfirmasjoner 2021: Lørdag 1.mai, søndag 2.mai, lørdag 8.mai. Konfirmasjoner 2022: Lørdag 7.mai, søndag 8.mai, lørdag 14.mai Konfirmasjoner 2023: Lørdag 6.mai, søndag 7.mai, lørdag 13.mai Konfirmasjoner 2024: Lørdag 4.mai, søndag 5.mai, lørdag 11.mai Konfirmasjoner 2025: Lørdag 3.mai, søndag 4.mai, lørdag 10.mai

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer