Hvem jobber i kirken i Stange?

Kirkekontoret i Stange tar imot henvendelser fra alle menighetene. De lokale menighetskontorene har ikke fast kontortid. Kontorene kan besøkes etter avtale.